Kategoriarkiv: Politik

Tilbage til fremtiden

Noget kan ske så tilfældigt, at det er svært at tro på tilfældet. Som for et par dage siden, da jeg kikkede ind hos min antikvarboghandler, og kom ud med et lille hæfte, som jeg ikke havde ledt efter, men alligevel købte. Det var nogle fortællinger af den danske forfatter Niels E. Nielsen. Få kender ham sikkert i dag, men som helt ung slugte jeg hans science fiction-bøger.

Bogens krøllede forside indikerede en vis alder, ligesom den oprindelige pris var fra en anden tid: 1,75 kr. Senere fandt jeg ud af, at den var fra 1957; tilfældigvis det år, hvor jeg blev født. Bogen hed “Foran Fremtidens Tærskel,” hvilket passede fint, da jeg jo selv havde stået foran fremtidens tærskel i 1957. 

I indledningen skriver forfatteren, at hans fortællinger handler om det vidunderlige, som fremtiden kan blive, men også indtrængende advarer om “de ulykkens kim, der aldrig må få lov til at gro op.” Havde det været muligt, ville jeg selv have indtaget dette standpunkt, da jeg i 1957 selv stod foran fremtidens tærskel, hvor de store rammer for mit lille liv allerede var blevet sat adskillige år tidligere. 

De første atombomber var blevet kastet i over Japan i 1945. Den kolde krig var i omdrejninger. Sovjetunionen var ved at forberede opsendelsen af den første Sputnik, som blev sendt op få måneder efter min fødsel. Det var begyndelsen til menneskets rumrejser, men også til truslen om global atomkrig. Jeg lærte at leve i og forholde mig til flere konkurrerende virkeligheder. På den ene side den tryghed, som jeg helt fra fødslen har erfaret i mit nære liv, i et af verdens rigeste og bedste velfærdssamfund. På den anden side den utryghed, som jeg sideløbende også har erfaret ved at opleve, hvordan min personlige tryghed blot var en boble midt i en verden, som på alle måder var og er utryg.

Med andre ord kom jeg til verden som et uægte barn af det håb og den frygt, som teknologien, økonomien og samfundsudviklingen allerede længe før min fødsel i 1957 havde spundet mennesket ind i, og som blev beskrevet i de science fiction-fortællinger, som jeg tilfældigvis købte i sidste uge. 

I alle de 10 fortællinger, som altså er 66 år gamle, er det først og fremmest mennesket selv, som spreder en stemning af skræk, rædsel og undergang. Godt nok er der tale om interplanetariske rejser og invasioner, men det er ikke Jorden, som bliver invaderet af aliens fra andre planeter – det er Mars, som bliver invaderet af jordboerne. I flere af fortællingerne bliver marsboerne således udsat for aggressive invasionsforsøg fra Jorden, med det formål at koloniserer Mars, for at løse Jordens problemer med overbefolkning. Til det formål bruger hærstyrkerne fra Jorden alt hvad de har af militært isenkram, ikke mindst atomvåben. Man må formode, at marsboerne nok har betragtet jordboerne som aliens.

Marsboerne overvejer selvfølgelig, hvorfor de bliver invaderet og ender med at konkludere, at jordboerne nok har overskredet en afgørende frist så Jorden er ved at bukke under. Set fra marsboernes side må det virke som om jordboerne selv har fremkaldt denne overskridelse ved ikke at gribe ind noget før. 

Over 60 år senere står ordet frist stadig og blinker over vores planet. Endda endnu stærkere end da Niels E. Nielsen, science fiction-forfatteren fra Stevns, i 1957 lod indbyggerne på Mars konstatere, at jordboerne nærmede sig fristen for, hvad Jorden kunne holde til. 

Dengang handlede det ikke om en accelererende klimaforandring, men om frygten for overbefolkning. Siden har tidslinjen markeret stadig flere punkter, hvor forskellige frister for jordboerne nærmer sig eller allerede er blevet overskredet. I dag handler det om en generel overbelastning af kloden, både i form af overbefolkning og klimaforandring, samt alle de afledte sociale, fordelingsmæssige og økonomiske konflikter, og tilmed en stadig stigende risiko for atomkrig. 

Jeg blev født ind i verden i 1957, “Foran Fremtidens Tærskel”, hvor frygten for en global krise krævede forandringer i et omfang, som har domineret den politiske dagsorden lige siden. I min levetid har menneskets liv – både i det offentlige og i det private – været præget af denne krisebevidsthed og fokusering på tidsfristen.

Det enkelte menneske fører et kort liv her på Jorden. Denne tidsfrist kender vi alt til, om ikke andet så gennem forsøget på at fortrænge den. Dertil skaffede vi os en frist for Jordens fortsatte muligheder, for at være et sikkert og trygt hjem for kommende generationer. 

Vi kan ikke vende os væk fra vores Jord for at søge løsninger på problemerne, ved at invadere Mars, som i science fiction-fortællingerne. Vores eneste chance er at rette den fulde opmærksomhed mod jorden, tage os af den – her, hvor vi er. 

Jordens krise dikterer forandringer. Det er næste uudholdeligt at tænke denne tanke: Hvad nu hvis vi havde taget forudsigelsen af klimakrisen alvorligt i 1970’erne, hvor der kom evidens for, hvor langt ude på afviklingens skråplan, vi allerede var. Tænk, hvis vi havde lavet de nødvendige forandringer på det tidspunkt. Men vi kan ikke vende tilbage til udgangspunktet og gøre noget om. Nu kræver Jordens krise, at vi ændrer vores liv; at Jordens brændende problem bliver et brændende livsproblem for det enkelte menneske. 

“Foran Fremtidens Tærskel” – sådan hed den science fiction-bog, som jeg tilfældigvis købte, og som tilfældigvis var fra 1957, mit fødeår. Alderen taget i betragtning, er min personlige fremtid langt kortere end dengang. Men alligevel står jeg igen foran fremtidens tærskel; mit barnebarn er lige er blevet et år. Hun er begyndt at kravle, så ethvert dørtrin er en slags fremtidens tærskel for hende. Opgaven er nu at skabe tryghed, sikkerhed og muligheder for ly og beskyttelse på den anden side af tærsklen, så hun får lyst til at tage fremtiden i besiddelse, og gøre den til sin. 

Hun kravler over et dørtrin, kikker sig tilbage efter mig, og fortsætter så ind i det nye værelse for at se hvad der gemmer sig her. Jeg følger efter hende – tilbage til fremtiden.

Mental gidseltagning

Man bliver taget som gidsel. Det kan næsten ikke undgås. Så snart mennesket begynder at tænke, befinder det sig i en gidselsituation; kidnappet af temaer, som er langt større end det enkelte individ, og med et overskud af betydning. Temaer, som er afgørende for vores eksistens, fordi de virker tvingende ind på både det individuelle og det samfundsmæssige liv. Et af de temaer, som til alle tider har kidnappet mennesket og holdt det som gidsel, kan sammenfattes i formlen mig-dig/os-dem.

Temaet kommer f.eks. op i det terapeutiske rum, hvor par dagligt kæmper for at redde kærligheden, ved at skabe et stærkere os, som ikke hele tiden bliver overtrumfet af de negative sider ved distinktionen mig-dig. Og som samfund blev vi f.eks. kidnappet af temaet under Covid-19 pandemien, hvor der hurtigt udviklede sig et os og et dem omkring vaccinationer, restriktioner, nedlukning, isolation og skyld. I dagligdagens offentlige debat sker gidseltagningen f.eks. når en avis på lederplads skriver om “En herskende klasse af bureaukrater, projektmagere og konsulenter, der har stjålet velfærdssamfundet fra de mennesker, vi byggede det til.” Eller det sker når politikerne deler landet op i “produktionsdanmark” vs. det københavnske “caffelatte-segment”. Det sker i EU-politikken, og selvfølgelig i forhold til Ruslands invasion af Ukraine, i den globale miljøpolitik og mange andre steder. Pludselig er der et os og et dem, med gode identifikationsmuligheder og konfliktpotentiale, som omgående rulles ud på de sociale medier.

Grundlæggende er det ikke så mærkeligt, for enhver individuel og kollektiv identitet er relationel, og dannelsen af et mig eller et os kræver afgrænsning i forhold til et dig eller et dem. Naturligvis bliver relationen ikke automatisk antagonistisk eller fjendtlig. I langt de fleste tilfælde er relationen mig-dig eller os-dem blot et spørgsmål om anerkendelse af forskelle, eller endda berigelse gennem forskelle. 

Der er imidlertid altid risiko for at disse relationer kan blive til ven-fjende relationer. Som den belgiske filosof Chantal Mouffe skriver, så sker det når de andre, som ellers blot er blevet betragtet som forskellige, begynder at blive opfattet som nogen, der stiller spørgsmål ved hele min eller vores identitet og eksistens. 

Betingelsen for dannelse af individuel, social og politisk identitet er på samme tid årsag til helt uundgåelige konflikter. Spørgsmålet om identitet, dvs. hvem jeg eller vi er, forudsætter nemlig de andre, og dermed også nogen, som potentielt kan eller bør ekskluderes, fordi de ikke hører til. Det betyder, at ven-fjende perspektivet altid er nærværende.

Mig-dig distinktionen skaber forudsætningen for vidunderlige og skabende forskelligheder, men også for dybe konflikter mellem mennesker på det individuelle plan. Os-dem distinktionen skaber forudsætningen for et handlende fællesskab og udviklingen af demokratisk samskabelse og sociale fællesskaber, men også for social splittelse og uforsonlige modsætninger, som truer ethvert samfundsmæssigt fællesskab og politisk demokrati.

Gidsler er vi fra begyndelsen. Der lyder som noget entydigt negativt, og i en leksikal artikel defineres gidsel da også som en person, “der ulovligt og mod sin vilje tages til fange eller holdes tilbage med henblik på at aftvinge personen selv eller en tredjepart, fx en stat, løsepenge eller en indrømmelse.” 

Ulovligt er det jo ikke i denne sammenhæng, men tvunget er vi i hvert fald. Det er en situation, som vi ikke selv har valgt, og heller ikke kan fravælge: vi er fanget i en dikotomi eller dualitet, hvor der ikke findes et mig eller et os, som ikke står ansigt til ansigt med et dig eller dem. Denne situation kan vi ikke komme ud af. Men med løsepenge i form af de rigtige indrømmelser kan situationen alligevel udvikle sig til det bedste. 

I kærlighed knytter løsepengene sig til forsøget på at udvikle et fælles tredje, som ikke eliminerer mig-dig dikotomien. Vi vil altid stå over for et helt andet menneske end os selv, som i sagens natur kan virke både tiltrækkende og fremmede, frisættende og kontrollerende, skabende og nedbrydende – nærmest på samme tid. Men problemets ophav ligger ikke i selve dikotomien mig-dig. Det gemmer sig i forsøget på at presse to til at blive et, for derigennem at eliminere den sprængfarlige og angstprovokerende dikotomi mellem dig og mig. Kærligheden er imidlertid altid et møde, som ikke kan ophæve dikotomien mig-dig, men som netop må bygge på den skabende forskel. 

I politik knytter løsepengene sig til accept af samfundets iboende opsplitning og konfliktfyldte modsætninger mellem forskellige interesser, uden at sætte demokratiet over styr, men også uden at gøre dikotomien os-dem til brændstof for skabelse af fjendebilleder og gensidige forsøg på enten undertrykkelse eller eksklusion af de andre. I demokratiet findes der imidlertid ofte en tendens til kun at anerkende de ”gode” andre, som den franske filosof Alain Badiou siger; altså de andre, som næsten ikke er anderledes end os, og som relativt uproblematisk kan integreres. Men i et samfund udfoldes der altid uendelige og uforsonlige forskelle. Udfordringen er, hvordan et samfund holdes sammen og udvikles, når værdiernes indhold ikke er noget vi er fælles om, men noget som splitter os?

Det er vel egentlig her, at den politiske idéhistorie og den politiske virkelighed tager sin begyndelse, og finder sin fremdrift – ikke i forsøget på en endegyldig forsoning mellem forskellene, men i et konfliktfyldt samliv.

Revideret og versioneret tekst fra oplæg d. 10.03.23

Det græske spejl

Hvad sker der, hvis man spejler en moderne dansk bank i værdierne fra en gammel mytologisk verden? Det drejer sig om den græske mytologi, som har tråde til 1000 år f.v.t.  Af den grund kunne nogen måske fristes til at kalde myterne for gammel overtro. Men intet kunne være mere forkert. Som spejl for meget af det som foregår i nutidens verden, er de hverken outdated eller ren overtro. Bank- og finansverdenen er i virkeligheden blot et af mange eksempler på, at mytologien kan kaste lys over det, som i nutidens verden ellers ofte trives bedst i dunkelhedens mørke. 

Læs resten

Et krigsbarn fra Ukraine

På dette tidspunkt for et år siden blev mit barnebarn født. Næsten på samme tid fødte min ukrainske venindes søster også et barn. Vi var begge to begejstrede, og glædede os sammen over de nyfødte, på den sociale platform, hvor vi havde mødt hinanden i et fagligt netværk. Efter nogle dage blev der længere mellem mulighederne for at udveksle historier om de to fantastiske babyer. Sophia, som min veninde hedder, måtte flygte, fordi Rusland havde indledt en krig mod hendes land, og Kyiv blev et usikkert sted at være for hende og familien med den lille nyfødte. 

Læs resten

Det paradoksale demokrati

Demokratiet er det eneste politiske system som frivilligt åbner dørene for sine fjender, giver dem rettigheder og beskyttelse, stiller en platform til deres rådighed og endda muligheden for til at blive valgt ind i de demokratiske institutioner.

Den franske filosof Jean-Francois Revel skrev i 1983, at demokratiet måske kun bliver en episode i historien, fordi det lukker øjnene for de trusler, som opstår på grund af dets tolerante åbenhed. I bogen, Hvordan demokratierne går til grunde, argumenterede han for at datidens kommunisme ikke kun var en ydre fjende, i form af Sovjetunionen, men først og fremmest en indre fjende for demokratierne: “Demokratiets indre fjende har let spil, da den udnytter den ret til opposition, der er en integrerende del af selve demokratiet.” En paradoksal styreform, kaldte Revel demokratiet, fordi det åbner døren for sine fjender.

Læs resten

Samfundstjeneste

Samfundstjeneste er en straf, som man kan idømmes, for at have begået kriminalitet. Ifølge straffeloven kan en ubetinget fængselsstraf i visse tilfælde ændres til mindst 30 og højest 300 timers ulønnet tjeneste for det danske samfund. 

Mens fængselsstraf isolerer de dømte fra samfundet, skal samfundstjeneste ideelt integrere dem i samfundet. I forbindelse med samfundstjeneste som straf argumenteres der for, at det skal og kan lære de dømte noget om vores fælles samfund, så de ikke begår kriminalitet i fremtiden. En repræsentant fra Kriminalforsorgens samfundstjenesterejsehold har således sagt, at “Samfundstjeneste fungerer godt og bidrager til samfundet.” Og en, som har prøvet det, siger, “Man ændrer ikke holdning, fordi man får at vide, at noget er forkert. Samfundstjenesten har derimod givet mig noget andet.” 

Her skal det imidlertid ikke handle om de forskellige straffeformer, vi har til rådighed. Men fra det strafferetslige begreb om samfundstjeneste kan der godt tænkes lidt videre: kunne det at gøre samfundet en tjeneste være en pligt for alle og ikke kun en straf for kriminelle? Den eftertanke dukkede tilsyneladende op i hovedet på Lars Løkke under den seneste valgkamp, men druknede i de mere medievenlige politiske ligegyldigheder.

Læs resten

Den sociale hjerne

Mine Facebook-venner har i gennemsnit omkring 300 venner hver på den sociale platform. Et vigtigt forbehold er naturligvis, at det næppe er venner i traditionel forstand. I en formel ordbogsdefinition af begrebet “ven” hedder det bl.a., at det er en ”person som man kender godt og har et gensidigt tillidsfuldt og fortroligt forhold til.” I forhold til langt de fleste Facebook-venner giver denne definition ikke nogen mening. Heller ikke ordet ”bekendt” er dækkende, fordi det er en ”person som man kender og omgås en gang imellem.” 

Indholdstunge begreber som ”ven”, ”bekendt”, ”fællesskab”, o.l. er kun i meget begrænset omfang formateret til de sociale platforme. I online-livet mister disse ord deres oprindelige betydning, fordi det vigtigste er blevet at få maksimeret antallet af forbindelser. 

Læs resten

Kun mennesker kan redde mennesker

Dem der mener, at politik og menneskerettigheder ikke burde blandes sammen med VM i fodbold, svarer til dem der mener, at vi skal nyde det dejlige vejr, som klimaforandringerne resulterer i, uden at spolere nydelsen med deprimerende politisk snak om klodens overlevelse.

Den professionelle sportsverden har for længst mistet sin uskyld. Qatar ville naturligvis ikke have VM i fodbold, bare fordi det er hyggeligt med lidt bold, men fordi det har enorm politisk betydning. Alene som sport kan professionel fodbold ikke længere anerkendes; det handler om milliarder af kroner, om investeringer, om reklameværdier, brands, betting, gambling – og ikke mindst om politik, politisk legitimitet og magt.

Læs resten

Rigtige mennesker i det rigtige liv?

Moderaternes folketingsgruppe kommer til at bestå af rigtige mennesker fra det rigtige liv, sagde Lars Løkke på valgnatten. Man bliver naturligvis interesseret i, hvad et “rigtigt” menneske fra det “rigtige” liv er, når der nu er valgt 16 af slagsen ind i Folketinget. Omvendt kan man naturligvis godt blive lidt bekymret over de 163 andre på tinge, som ikke er rigtige mennesker fra det rigtige liv. Det er sgu lidt uhyggeligt.

Man bliver dog beroliget ved at kaste et blik på Moderaternes hjemmeside. Her viser det sig nemlig, at “de rigtige mennesker fra det rigtige liv” er dem, som op igennem næsten hele den politiske historie er blevet betragtet som de rigtige, altså dem fra samfundets øverste indkomstgrupper. En hurtig gennemgang af Moderaternes 50 kandidater til valget viser således en klar overvægt af ledere, selvstændige, direktører, chefer, læger, konsulenter o.l. suppleret af en gymnasieelev, en børnehavevikar og et par viceværter. Altså “rigtige mennesker fra det rigtige liv” – helt efter den borgerlige håndbog når den fortolkes af en mand som Lars Løkke. Og helt efter samme bog hentede Moderaterne da også hovedparten af stemmerne fra ikke mindst Nordsjællands Storkreds og kredse som Gentoftekredsen. Steder, hvor man kan genkende de rigtige mennesker, når man ser dem på Moderaternes valgplakater. 

Og Lars Løkke selv – manden bag denne skrapsindige politiske analyse af rigtige og mindre rigtige mennesker? Manden, som på valgnatten erklærede sejr, men i dag er sur over, at de Nordatlantiske mandater skal tælles med? Han må jo være det “over-rigtige rigtige menneske fra det over-rigtige rigtige liv” – rigtigheden personificeret i magtdyrets forklædning.

Hvad mon han selv mente med udsagnet om Moderaternes “rigtige mennesker”? Hvis man tager ja-hatten på, så har han måske ment, at de rigtige mennesker fra det rigtige liv er dem, som ikke har en lang politisk karriere bag sig som professionel levebrødspolitiker. Og på den måde er langt de fleste af Moderaternes kandidater da også ganske korrekt næsten helt jomfruelige. Dog … med Lars Løkke som en påfaldende undtagelse, hvis CV IKKE omfatter andet end magtfulde politiske poster. Et CV, som ikke ligner de “rigtige menneskers” tilværelse i “det rigtige liv”, som Løkke ellers identificerede sig selv og sit parti med på valgnatten. 

Så hov – det ser faktisk ud til at Lars Løkke selv, hverken er et rigtigt menneske eller lever et rigtigt liv. Men den slags domme hører vist hjemme i den professionelle politiske virkelighed, hvor livet uden for magtens korridorer kan være så svært at forstå, at det virker helt forkert og beboet af helt forkerte mennesker. Men det plejer jo heldigvis at være de forkerte menneskers problem.